ServiceNow Inc (NOW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 11 792 000 4 519 480 3 460 440 2 608 820 1 933 030
Property, plant and equipment w tys. USD 1 532 000 659 641 468 085 347 216 245 124
Rotacja aktywów trwałych 7,70 6,85 7,39 7,51 7,89

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $11 792 000K ÷ $1 532 000K
= 7,70


Analiza porównawcza

2021