ServiceNow Inc (NOW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 245 000 5 896 000 4 519 480 3 460 440 2 608 820
Property, plant and equipment w tys. USD 1 053 000 766 000 659 641 468 085 347 216
Rotacja aktywów trwałych 6,88 7,70 6,85 7,39 7,51

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $7 245 000K ÷ $1 053 000K
= 6,88


Analiza porównawcza

2022