ServiceNow Inc (NOW)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 486 000 1 484 000 1 640 150 694 981 661 707
Aktywa razem w tys. USD 13 299 000 10 798 000 8 715 060 6 022 430 3 879 140
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,11 0,14 0,19 0,12 0,17

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 486 000K ÷ $13 299 000K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022