ServiceNow Inc (NOW)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 968 000 1 640 150 694 981 661 707 630 018
Aktywa razem w tys. USD 21 596 000 8 715 060 6 022 430 3 879 140 3 397 900
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,14 0,19 0,12 0,17 0,19

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 968 000K ÷ $21 596 000K
= 0,14


Analiza porównawcza

2021