ServiceNow Inc (NOW)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 654 000 10 440 000 4 521 840 2 826 900 2 344 690
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 005 000 9 898 000 3 737 140 2 752 780 2 012 570
Wskaźnik płynności bieżącej 1,11 1,05 1,21 1,03 1,17

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 654 000K ÷ $6 005 000K
= 1,11


Analiza porównawcza

2022