ServiceNow Inc (NOW)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 7 777 000 6 654 000 5 220 000 4 521 840 2 826 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 365 000 6 005 000 4 949 000 3 737 140 2 752 780
Wskaźnik płynności bieżącej 1,06 1,11 1,05 1,21 1,03

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $7 777 000K ÷ $7 365 000K
= 1,06


Analiza porównawcza

2023