ServiceNow Inc (NOW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 608 000 3 092 040 1 691 100 1 497 920 1 779 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 446 000 191 467 125 488 132 071 77 681
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 898 000 3 737 140 2 752 780 2 012 570 2 100 630
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,71 0,88 0,66 0,81 0,88

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 608 000K + $446 000K) ÷ $9 898 000K
= 0,71


Analiza porównawcza

2021