ServiceNow Inc (NOW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 877 000 4 280 000 3 304 000 3 092 040 1 691 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 403 000 280 000 223 000 191 467 125 488
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 365 000 6 005 000 4 949 000 3 737 140 2 752 780
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,72 0,76 0,71 0,88 0,66

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 877 000K + $403 000K) ÷ $7 365 000K
= 0,72


Analiza porównawcza

2023