ServiceNow Inc (NOW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 280 000 3 956 000 3 834 000 4 014 000 6 608 000 3 031 000 2 984 000 3 456 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 280 000 292 000 322 000 282 000 446 000 481 000 460 000 423 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 005 000 4 432 000 4 743 000 4 852 000 9 898 000 3 792 000 3 908 000 3 664 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,76 0,96 0,88 0,89 0,71 0,93 0,88 1,06

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 280 000K + $280 000K) ÷ $6 005 000K
= 0,76


Analiza porównawcza

2022/Q4