ServiceNow Inc (NOW)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 573 000 1 353 000 987 113 796 645 622 658
Zobowiązania handlowe w tys. USD 274 000 89 000 34 236 52 960 30 733
Rotacja zobowiązań 5,74 15,20 28,83 15,04 20,26

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 573 000K ÷ $274 000K
= 5,74


Analiza porównawcza

2022