ServiceNow Inc (NOW)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 325 000 230 000 118 503 626 698 -26 704
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 245 000 5 896 000 4 519 480 3 460 440 2 608 820
Marża zysku netto 4,49% 3,90% 2,62% 18,11% -1,02%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $325 000K ÷ $7 245 000K
= 4,49%


Analiza porównawcza

2022