ServiceNow Inc (NOW)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 11 792 000 4 519 480 3 460 440 2 608 820 1 933 030
Working capital w tys. USD 542 000 784 700 74 120 332 120 309 930
Rotacja kapitału pracującego 21,76 5,76 46,69 7,86 6,24

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $11 792 000K ÷ $542 000K
= 21,76


Analiza porównawcza

2021