ServiceNow Inc (NOW)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 8 971 000 7 245 000 5 896 000 4 519 480 3 460 440 2 608 820 1 933 030
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 921 000 1 573 000 1 353 000 987 113 796 645 622 658 499 772
Zysk ze sprzedaży brutto 7 050 000 5 672 000 4 543 000 3 532 370 2 663 790 1 986 160 1 433 250
Koszty badań i rozwoju 2 124 000 1 768 000 1 397 000 1 024 330 748 369 529 501 377 518
Koszty ogólnego zarządu 4 164 000 3 549 000 2 889 000 2 309 180 1 873 300 1 499 080 1 157 150
Zysk operacyjny 762 000 355 000 257 000 198 863 42 123 -42 426 -101 414
Koszty odsetek netto -278 000 27 000 28 000 -6 737 -22 126 52 733 36 717
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 008 000 399 000 249 000 149 185 67 185 -39 024 -149 004
Podatek dochodowy -723 000 74 000 19 000 30 682 -559 513 -12 320 126
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 731 000 325 000 230 000 118 503 626 698 -26 704 -149 130