ServiceNow Inc (NOW)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 7 245 000 11 792 000 4 519 480 3 460 440 2 608 820 1 933 030
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 573 000 2 706 000 987 113 796 645 622 658 499 772
Zysk ze sprzedaży brutto 5 672 000 9 086 000 3 532 370 2 663 790 1 986 160 1 433 250
Koszty badań i rozwoju 1 768 000 2 794 000 1 024 330 748 369 529 501 377 518
Koszty ogólnego zarządu 3 549 000 5 778 000 2 309 180 1 873 300 1 499 080 1 157 150
Zysk operacyjny 355 000 514 000 198 863 42 123 -42 426 -101 414
Koszty odsetek netto 27 000 56 000 -6 737 -22 126 52 733 36 717
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 399 000 498 000 149 185 67 185 -39 024 -149 004
Podatek dochodowy 74 000 38 000 30 682 -559 513 -12 320 126
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 325 000 460 000 118 503 626 698 -26 704 -149 130