ServiceNow Inc (NOW)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 7 777 000 6 046 000 6 603 000 6 734 000 6 654 000 5 476 000 5 332 000 5 442 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 365 000 5 601 000 5 767 000 5 761 000 6 005 000 4 432 000 4 743 000 4 852 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,06 1,08 1,14 1,17 1,11 1,24 1,12 1,12

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $7 777 000K ÷ $7 365 000K
= 1,06


Analiza porównawcza

2023/Q4