Medifast Inc (MED)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 94 440 157 760 147 405 123 748 87 691 69 710 61 069 122 060
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 74 998 8 289 12 516 9 674 16 237 14 595 25 257 13 227
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 92 300 110 112 114 895 131 742 140 894 154 255 188 160 181 032
Wskaźnik płynności szybkiej 1,84 1,51 1,39 1,01 0,74 0,55 0,46 0,75

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($94 440K + $74 998K + $0K) ÷ $92 300K
= 1,84


Analiza porównawcza

2023/Q4