Medifast Inc (MED)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 87 691 69 710 61 069 122 060 109 544 159 895 197 427 212 914
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 237 14 595 25 257 13 227 17 279 11 541 11 104 6 625
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 88
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 140 894 154 255 188 160 181 032 169 832 160 908 153 978 144 901
Wskaźnik płynności szybkiej 0,74 0,55 0,46 0,75 0,75 1,07 1,35 1,52

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($87 691K + $16 237K + $0K) ÷ $140 894K
= 0,74


Analiza porównawcza

2022/Q4