Medifast Inc (MED)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 126 402 184 806 216 241 134 159 91 039
Aktywa razem w tys. USD 309 908 316 213 398 326 276 084 194 653
Operacyjny ROA 40,79% 58,44% 54,29% 48,59% 46,77%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $126 402K ÷ $309 908K
= 40,79%


Analiza porównawcza

2023