Medifast Inc (MED)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 184 806 216 241 134 159 91 039 69 063
Aktywa razem w tys. USD 316 213 398 326 276 084 194 653 169 429
Operacyjny ROA 58,44% 54,29% 48,59% 46,77% 40,76%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $184 806K ÷ $316 213K
= 58,44%


Analiza porównawcza

2022