Medifast Inc (MED)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 109 544 174 475 92 678 101 034 98 834
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 279 6 447 12 702 4 586 6 460
Należności w tys. USD 0 0 0 1 011 576
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 169 832 111 350 79 388 60 323 37 140
Wskaźnik płynności szybkiej 0,75 1,62 1,33 1,77 2,85

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($109 544K + $17 279K + $0K) ÷ $169 832K
= 0,75


Analiza porównawcza

2021