Medifast Inc (MED)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 99 415 143 568 164 031 102 859 77 916
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 072 050 1 598 580 1 526 090 934 842 713 672
Marża zysku netto 9,27% 8,98% 10,75% 11,00% 10,92%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $99 415K ÷ $1 072 050K
= 9,27%


Analiza porównawcza

2023