Medifast Inc (MED)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 143 568 164 031 102 859 77 916 55 789
Kapitał własny w tys. USD 155 044 202 474 157 246 104 832 109 106
ROE 92,60% 81,01% 65,41% 74,32% 51,13%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $143 568K ÷ $155 044K
= 92,60%


Analiza porównawcza

2022