Medifast Inc (MED)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 526 090 934 842 713 672 501 003 301 563
Property, plant and equipment w tys. USD 56 131 27 633 26 039 19 747 18 611
Rotacja aktywów trwałych 27,19 33,83 27,41 25,37 16,20

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 526 090K ÷ $56 131K
= 27,19


Analiza porównawcza

2021