Medifast Inc (MED)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 072 050 1 598 580 1 526 090 934 842 713 672
Property, plant and equipment w tys. USD 51 467 57 185 56 131 27 633 26 039
Rotacja aktywów trwałych 20,83 27,95 27,19 33,83 27,41

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 072 050K ÷ $51 467K
= 20,83


Analiza porównawcza

2023