Medifast Inc (MED)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 94 440 87 691 109 544 174 475 92 678
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 74 998 16 237 17 279 6 447 12 702
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 92 300 140 894 169 832 111 350 79 388
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,84 0,74 0,75 1,62 1,33

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($94 440K + $74 998K) ÷ $92 300K
= 1,84


Analiza porównawcza

2023