Medifast Inc (MED)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 143 568 164 031 102 859 77 916 55 789
Aktywa razem w tys. USD 316 213 398 326 276 084 194 653 169 429
ROA 45,40% 41,18% 37,26% 40,03% 32,93%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $143 568K ÷ $316 213K
= 45,40%


Analiza porównawcza

2022