Medifast Inc (MED)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 164 031 102 859 77 916 55 789 27 721
Aktywa razem w tys. USD 398 326 276 084 194 653 169 429 145 929
ROA 41,18% 37,26% 40,03% 32,93% 19,00%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $164 031K ÷ $398 326K
= 41,18%


Analiza porównawcza

2021