Medifast Inc (MED)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 458 163 398 490 237 027 176 814 121 104
Zapasy w tys. USD 118 856 180 043 53 392 48 771 38 888
Rotacja zapasów 3,85 2,21 4,44 3,63 3,11

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $458 163K ÷ $118 856K
= 3,85


Analiza porównawcza

2022