Medifast Inc (MED)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 458 163 454 062 452 851 421 682 398 490 364 615 325 711 285 928
Zapasy w tys. USD 118 856 145 279 156 974 188 972 180 043 129 614 95 790 62 234
Rotacja zapasów 3,85 3,13 2,88 2,23 2,21 2,81 3,40 4,59

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $458 163K ÷ $118 856K
= 3,85


Analiza porównawcza

2022/Q4