Medifast Inc (MED)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 306 866 234 314 154 151 145 519 125 198
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 169 832 111 350 79 388 60 323 37 140
Wskaźnik płynności bieżącej 1,81 2,10 1,94 2,41 3,37

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $306 866K ÷ $169 832K
= 1,81


Analiza porównawcza

2021