Medifast Inc (MED)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 222 784 306 866 234 314 154 151 145 519
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 140 894 169 832 111 350 79 388 60 323
Wskaźnik płynności bieżącej 1,58 1,81 2,10 1,94 2,41

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $222 784K ÷ $140 894K
= 1,58


Analiza porównawcza

2022