Medifast Inc (MED)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 222 784 229 584 243 300 324 259 306 866 301 050 304 321 281 861
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 140 894 154 255 188 160 181 032 169 832 160 908 153 978 144 901
Wskaźnik płynności bieżącej 1,58 1,49 1,29 1,79 1,81 1,87 1,98 1,95

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $222 784K ÷ $140 894K
= 1,58


Analiza porównawcza

2022/Q4