Medifast Inc (MED)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 526 090 934 842 713 672 501 003 301 563
Aktywa razem w tys. USD 398 326 276 084 194 653 169 429 145 929
Rotacja aktywów razem 3,83 3,39 3,67 2,96 2,07

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 526 090K ÷ $398 326K
= 3,83


Analiza porównawcza

2021