Medifast Inc (MED)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 072 050 1 598 580 1 526 090 934 842 713 672
Aktywa razem w tys. USD 309 908 316 213 398 326 276 084 194 653
Rotacja aktywów razem 3,46 5,06 3,83 3,39 3,67

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 072 050K ÷ $309 908K
= 3,46


Analiza porównawcza

2023