Medifast Inc (MED)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 072 050 1 218 286 1 372 815 1 529 960 1 598 580 1 639 165 1 662 162 1 603 018
Aktywa razem w tys. USD 309 908 320 019 318 725 321 606 316 213 326 351 340 550 421 435
Rotacja aktywów razem 3,46 3,81 4,31 4,76 5,06 5,02 4,88 3,80

2023/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $1 072 050K ÷ $309 908K
= 3,46


Analiza porównawcza

2023/Q4