Kinder Morgan Inc (KMI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 28 403 000 30 674 000 32 131 000 31 915 000 33 936 000
Aktywa razem w tys. USD 70 078 000 70 416 000 71 973 000 74 157 000 78 866 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,41 0,44 0,45 0,43 0,43

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $28 403 000K ÷ $70 078 000K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022