Kinder Morgan Inc (KMI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 200 000 16 610 000 11 700 000 13 209 000 14 144 000
Property, plant and equipment w tys. USD 35 599 000 35 653 000 35 836 000 36 419 000 37 897 000
Rotacja aktywów trwałych 0,54 0,47 0,33 0,36 0,37

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $19 200 000K ÷ $35 599 000K
= 0,54


Analiza porównawcza

2022