Kinder Morgan Inc (KMI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 803 000 3 829 000 3 203 000 3 238 000 5 722 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 930 000 5 821 000 5 074 000 5 100 000 7 557 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,55 0,66 0,63 0,63 0,76

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 803 000K ÷ $6 930 000K
= 0,55


Analiza porównawcza

2022