Kinder Morgan Inc (KMI)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 2 535 000 1 770 000 106 000 2 178 000 1 473 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 200 000 16 610 000 11 700 000 13 209 000 14 144 000
Marża zysku netto 13,20% 10,66% 0,91% 16,49% 10,41%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 535 000K ÷ $19 200 000K
= 13,20%


Analiza porównawcza

2022