Kinder Morgan Inc (KMI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 745 000 1 140 000 1 184 000 1 110 000 3 280 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 535 000 509 000 353 000 363 000 485 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 930 000 5 821 000 5 074 000 5 100 000 7 557 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,18 0,28 0,30 0,29 0,50

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($745 000K + $535 000K) ÷ $6 930 000K
= 0,18


Analiza porównawcza

2022