Kinder Morgan Inc (KMI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 200 000 16 610 000 11 700 000 13 209 000 14 144 000
Aktywa razem w tys. USD 70 078 000 70 416 000 71 973 000 74 157 000 78 866 000
Rotacja aktywów razem 0,27 0,24 0,16 0,18 0,18

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $19 200 000K ÷ $70 078 000K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022