Kinder Morgan Inc (KMI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 14,60 11,55 7,31 8,80 11,48
Rotacja należności 10,43 10,31 9,05 9,64 9,30
Rotacja zobowiązań 6,41 5,16 3,04 3,57 3,31
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 25,00 31,59 49,91 41,50 31,79
Cykl należności dni 34,98 35,40 40,34 37,86 39,25
Cykl zobowiązań dni 56,95 70,77 120,04 102,24 110,38

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 0,54 0,47 0,33 0,36 0,37
Rotacja aktywów razem 0,27 0,24 0,16 0,18 0,18