Kinder Morgan Inc (KMI)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 200 000 16 610 000 11 700 000 13 209 000 14 144 000
Working capital w tys. USD -3 127 000 -1 992 000 -1 871 000 -1 862 000 -1 835 000
Rotacja kapitału pracującego

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $19 200 000K ÷ $-3 127 000K
= —


Analiza porównawcza

2022