Kinder Morgan Inc (KMI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 9 255 000 6 493 000 2 545 000 3 263 000 4 421 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 444 000 1 259 000 837 000 914 000 1 337 000
Rotacja zobowiązań 6,41 5,16 3,04 3,57 3,31

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $9 255 000K ÷ $1 444 000K
= 6,41


Analiza porównawcza

2022