Kinder Morgan Inc (KMI)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 9 255 000 6 493 000 2 545 000 3 263 000 4 421 000
Zapasy w tys. USD 634 000 562 000 348 000 371 000 385 000
Rotacja zapasów 14,60 11,55 7,31 8,80 11,48

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $9 255 000K ÷ $634 000K
= 14,60


Analiza porównawcza

2022