IPG Photonics Corp (IPGP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 234 680 1 234 650 1 416 680 1 514 500 1 519 010 1 497 410 1 444 940 876 231
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 133 673 132 574 123 721 110 310 98 399 137 967 136 298 640 210
Należności w tys. USD 195 194 246 877 257 464 262 121 272 699 250 669 252 877 264 321
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 295 788 315 902 279 836 313 433 292 840 255 905 214 753 214 578
Wskaźnik płynności szybkiej 5,29 5,11 6,42 6,02 6,45 7,37 8,54 8,30

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 234 680K + $133 673K + $195 194K) ÷ $295 788K
= 5,29


Analiza porównawcza

2022/Q3