IPG Photonics Corp (IPGP)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 874 134 764 462 661 728 708 372 659 606
Zobowiązania handlowe w tys. USD 46 233 55 839 25 748 27 329 36 302
Rotacja zobowiązań 18,91 13,69 25,70 25,92 18,17

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $874 134K ÷ $46 233K
= 18,91


Analiza porównawcza

2022