IPG Photonics Corp (IPGP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 287 440 1 429 550 1 460 860 1 200 720 1 314 580 1 459 870 1 408 890
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 745 741 874 134 764 462 661 728 708 372 659 606 611 978
Zysk ze sprzedaży brutto 541 698 555 413 696 398 538 996 606 209 800 268 796 911
Koszty badań i rozwoju 98 704 116 114 139 573 126 898 129 997 122 769 100 870
Koszty ogólnego zarządu 211 428 207 896 204 062 180 588 185 342 160 244 130 469
Zysk operacyjny 231 566 231 403 352 763 231 510 290 870 517 255 565 572
Koszty odsetek netto -41 735 -12 620 1 839 -6 270 -14 238 -9 057 -737
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 274 875 183 351 366 481 205 692 248 376 534 395 551 871
Podatek dochodowy 55 997 72 589 88 615 45 354 68 115 130 226 204 283
Udziały niekontrolujące 0 853 -550 766 27 142 -26
Zysk (strata) netto 218 878 109 909 278 416 159 572 180 234 404 027 347 614