IPG Photonics Corp (IPGP)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 231 403 352 763 231 510 290 870 517 255
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 16 031 34 157 37 968 41 707
Kapitał własny w tys. USD 2 385 360 2 746 580 2 592 820 2 401 730 2 205 550
Zwrot z kapitału całkowitego 9,70% 12,77% 8,81% 11,92% 23,02%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $231 403K ÷ ($0K + $2 385 360K)
= 9,70%


Analiza porównawcza

2022