IPG Photonics Corp (IPGP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 287 440 1 429 550 1 460 860 1 200 720 1 314 580
Aktywa razem w tys. USD 2 698 900 2 743 280 3 170 540 2 935 700 2 730 440
Rotacja aktywów razem 0,48 0,52 0,46 0,41 0,48

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 287 440K ÷ $2 698 900K
= 0,48


Analiza porównawcza

2023