IPG Photonics Corp (IPGP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 460 860 1 200 720 1 314 580 1 459 870 1 408 890
Aktywa razem w tys. USD 3 170 540 2 935 700 2 730 440 2 574 450 2 367 260
Rotacja aktywów razem 0,46 0,41 0,48 0,57 0,60

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 460 860K ÷ $3 170 540K
= 0,46


Analiza porównawcza

2021