IPG Photonics Corp (IPGP)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 16 031 34 157 37 968 41 707 45 378
Aktywa razem w tys. USD 3 170 540 2 935 700 2 730 440 2 574 450 2 367 260
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $16 031K ÷ $3 170 540K
= 0,01


Analiza porównawcza

2021