IPG Photonics Corp (IPGP)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 16 031 34 157 37 968
Aktywa razem w tys. USD 2 698 900 2 743 280 3 170 540 2 935 700 2 730 440
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $2 698 900K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023