IPG Photonics Corp (IPGP)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 16 031 34 157 37 968 41 707 45 378
Kapitał własny w tys. USD 2 746 580 2 592 820 2 401 730 2 205 550 2 022 320
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $16 031K ÷ $2 746 580K
= 0,01


Analiza porównawcza

2021