IPG Photonics Corp (IPGP)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 16 031 34 157 37 968
Kapitał własny w tys. USD 2 415 380 2 385 360 2 746 580 2 592 820 2 401 730
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $0K ÷ $2 415 380K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023