IPG Photonics Corp (IPGP)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 109 909 278 416 159 572 180 234 404 027
Kapitał własny w tys. USD 2 385 360 2 746 580 2 592 820 2 401 730 2 205 550
ROE 4,61% 10,14% 6,15% 7,50% 18,32%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $109 909K ÷ $2 385 360K
= 4,61%


Analiza porównawcza

2022