IPG Photonics Corp (IPGP)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 764 462 661 728 708 372 659 606 611 978
Zapasy w tys. USD 460 747 364 993 380 790 403 579 307 712
Rotacja zapasów 1,66 1,81 1,86 1,63 1,99

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $764 462K ÷ $460 747K
= 1,66


Analiza porównawcza

2021