IPG Photonics Corp (IPGP)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 278 416 159 572 180 234 404 027 347 614
Aktywa razem w tys. USD 3 170 540 2 935 700 2 730 440 2 574 450 2 367 260
ROA 8,78% 5,44% 6,60% 15,69% 14,68%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $278 416K ÷ $3 170 540K
= 8,78%


Analiza porównawcza

2021