IPG Photonics Corp (IPGP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 514 500 876 231 680 070 544 358 909 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 110 310 640 210 597 295 601 978 299 120
Należności w tys. USD 262 121 264 321 238 479 255 509 237 278
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 313 433 214 578 191 904 245 774 198 903
Wskaźnik płynności szybkiej 6,02 8,30 7,90 5,70 7,27

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 514 500K + $110 310K + $262 121K) ÷ $313 433K
= 6,02


Analiza porównawcza

2021