IPG Photonics Corp (IPGP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 177 480 1 177 580 1 514 500 876 231 680 070
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 64 246 87 981 110 310 640 210 597 295
Należności w tys. USD 219 053 211 347 262 121 264 321 238 479
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 214 861 274 646 313 433 214 578 191 904
Wskaźnik płynności szybkiej 6,80 5,38 6,02 8,30 7,90

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 177 480K + $64 246K + $219 053K) ÷ $214 861K
= 6,80


Analiza porównawcza

2023