IPG Photonics Corp (IPGP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 177 480 1 133 490 1 096 410 1 069 610 1 177 580 1 234 680 1 234 650 1 416 680
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 64 246 77 543 105 230 103 253 87 981 133 673 132 574 123 721
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 214 861 219 709 228 187 249 522 274 646 295 788 315 902 279 836
Wskaźnik płynności gotówkowej 5,78 5,51 5,27 4,70 4,61 4,63 4,33 5,50

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 177 480K + $64 246K) ÷ $214 861K
= 5,78


Analiza porównawcza

2023/Q4