Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 730 300 533 500 276 200 167 800 152 358
Kapitał własny w tys. USD 2 237 600 1 825 400 1 449 700 1 255 700 1 095 690
ROE 32,64% 29,23% 19,05% 13,36% 13,91%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $730 300K ÷ $2 237 600K
= 32,64%


Analiza porównawcza

2022