Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 222 100 13 481 900 10 851 800 12 043 800 11 601 400
Aktywa razem w tys. USD 6 717 500 5 749 300 5 089 600 5 570 100 5 001 080
Rotacja aktywów razem 2,41 2,34 2,13 2,16 2,32

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $16 222 100K ÷ $6 717 500K
= 2,41


Analiza porównawcza

2022