Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 985 300 1 666 200 2 004 400 2 516 300 2 402 370
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 921 600 1 543 600 1 842 800 2 422 200 2 386 560
Wskaźnik płynności bieżącej 1,03 1,08 1,09 1,04 1,01

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 985 300K ÷ $1 921 600K
= 1,03


Analiza porównawcza

2022