Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 730 300 533 500 276 200 167 800 152 358
Aktywa razem w tys. USD 6 717 500 5 749 300 5 089 600 5 570 100 5 001 080
ROA 10,87% 9,28% 5,43% 3,01% 3,05%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $730 300K ÷ $6 717 500K
= 10,87%


Analiza porównawcza

2022